negativelogorer
drept informat

Ziua Internațională a Dreptului de a ști se sărbătorește pe 28 septembrie.

Ziua Internațională a Dreptului de a Ști este sărbătorită, în fiecare an, la data de 28 septembrie, la nivel mondial. Ea este o sărbătoare care a fost înființată recent, fiind înființată la data de 28 septembrie 2002, în cadrul unei întâlniri a principalelor organizații neguvernamentale preocupate de accesul la informațiile publice, reunite în cadrul Freedom of Information Advocates Network.

Scopul Zilei Internaționale a Dreptului de a Ști este promovarea și de a atrage atenția asupra dreptului fiecărui individ de a avea acces la informațiile de interes public.

Ea are la bază o serie de principii, iar acestea sunt: accesul liber la informație este considerat a fi un drept al fiecărui individ, existența accesului la informație, dreptul la acces la informație se aplică tuturor instituțiilor publice și depunerea cererilor de informare trebuie să fie ușoară, rapidă și gratuită.

 

Această sărbătoare este celebrată de țări din întreaga lume, în special cetățeni și jurnaliști, care sunt invitați să conștientizeze că le pot pune întrebări autorităților și, de asemenea, au dreptul de a primi răspunsuri. Ziua

Internațională a Dreptului de a Ști este marcată de dezbateri și evenimente, fie pe tema accesului la informațiile de interes public, fie pe alte teme similare, la care participă oficiali guvernamentali, reprezentanți ai ONG-urilor, jurnaliști și cetățeni.

28 septembrie: Ziua internațională a Dreptului de a ști. Modul în care a contribuit România

România s-a numărat printre cele 15 țări care, în 2002, au convenit să colaboreze pentru promovarea dreptului individual de acces la informații.

România a adoptat Legea accesului la informațiile de interes public în anul 2001 și a publicat anual rapoarte privind modul de implementare a acesteia și de respectare a dreptului de acces la informațiile de interes public, prevăzut în art. 31 din Constituția României.

În data de 12 octombrie 2001, Parlamentul a adoptat Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, consacrând legislativ un foarte bun exercițiu de colaborare și transparență între administrație, clasa politică și organizațiile neguvernamentale, potrivit Guvernul României.

„Pe 28 septembrie se sărbătoreşte „Ziua internaţională a dreptului de a şti”, zi stabilită în anul 2002 cu ocazia unei reuniuni a principalelor organizaţii neguvernamentale preocupate de accesul la informaţiile publice, reunite în cadrul Freedom of Information Advocates Network.

În ultimii ani, peste 50 de state din întreaga lume au adoptat reglementări privind accesul propriilor cetăţeni la informaţie, marcând în acest fel instituţionalizarea transparenţei prin obligaţia guvernanţilor de a da socoteală plătitorilor de taxe şi impozite.

România a adoptat Legea accesului la informaţiile de interes public în anul 2001 şi a publicat anual rapoarte privind modul de implementare a acesteia şi de respectare a dreptului de acces la informaţiile de interes public, prevăzut în art. 31 din Constituţia României. În data de 12 octombrie 2001, Parlamentul a adoptat Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, consacrând legislativ un foarte bun exerciţiu de colaborare şi transparenţă între administraţie, clasa politică şi organizaţiile neguvernamentale.

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, instituţie responsabilă cu monitorizarea aplicării de către autorităţile şi instituţiile publice a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, elaborează anual un raport asupra respectării prevederilor acestei legi la nivelul administraţiei publice româneşti. Potrivit datelor culese în cei trei ani de la adoptarea legii, se poate aprecia că interesul publicului faţă de funcţionarea instituţiilor publice este în continuă creştere, fapt demonstrat de sporirea, an de an, a numărului solicitărilor de informaţii de interes public.

Astfel, în anul 2004, numărul de solicitări de informaţii de interes public a ajuns la 815528 din care 803139 (98,7%) au fost rezolvate favorabil iar 12389 (1.52%) au fost respinse. Datele privind solicitările de informaţii de interes public, primite în anul 2004, arată o creştere semnificativă a acestora (cu 23% faţă de 2003), păstrându-se tendinţa pozitivă de rezolvare în favoarea cetăţeanului (98,4% din total în 2004). Din totalul solicitărilor respinse 12389 (1,52% din totalul cererilor) au fost depuse un număr de 6154 (49,6%) reclamaţii administrative, din care 5643 (91,7%) au fost rezolvate în favoarea reclamantului, 328 (5,33%) respinse iar 183 ( 2,97%) în curs de soluţionare. A existat un număr de 952 de plângeri în instanţă (7,7% din totalul solicitărilor respinse), din care 439 (46,1%) au fost rezolvate favorabil, 271 ( 28,5%) respinse şi 242 (25,4%) în curs de soluţionare.

Raportul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale privind respectarea dreptului de acces la informaţii în anul 2004 indică faptul că există încă o opacitate instituţională reziduală şi suficient pasivism civic care să oblige administraţia şi societatea civilă la continuarea eforturilor de promovare a „dreptului de a şti” în rândul cetăţenilor şi la o consolidare a pregătirii funcţionarilor publici responsabili de aplicarea Legii accesului la informaţii.

Raportul privind respectarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este disponibil pe site-ul ASG: www.publicinfo.ro.”

septembrie 28, 2022

footerpreview

X